Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to pomysł rządu na oszczędzanie na jesień życia. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami ustawa o PPK miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, z zachowaniem półrocznego vacatio legis. Dowiedz się, czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i czy warto z nich skorzystać.

Aktualności o PPK

Sejm wczoraj (tj. 4.10.2018) przyjął ustawę o PPK, czyli Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dzięki niej około 11,5 miliona Polaków będzie mogło dobrowolnie oszczędzać środki na swoje emerytury. Wszystkie pieniądze uzbierane w ramach PPK będą miały charakter prywatny i będą podlegać dziedziczeniu.

We wtorek 28 sierpnia 2018 roku, Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dzięki PPK około 11,5 miliona Polaków będzie mogło dobrowolnie oszczędzać środki na swoją przyszłą emeryturę. Dodatkowo, premier Mateusz Morawiecki, podkreślił jeszcze raz, że “środki w ramach PPK będą miały charakter prywatny i będą podlegały dziedziczeniu”.

Chociaż reforma systemu emerytalnego jest palącym problemem, to zaproponowane rozwiązanie w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) od samego początku budziło wiele wątpliwości. Część zapisów zawartych w projekcie ustawy była bardzo kontrowersyjna, m. in. kara więzienia dla przedsiębiorców, którzy będą zniechęcać pracowników do udziału w programie. W ostatnim czasie projekt został jednak poddany szerokim konsultacjom społecznym, w których brali udział przedstawiciele związków zawodowych, TFI i pracodawców, Zaakceptowany przez nich projekt ustawy, który miałby wejść w życie już od 1 stycznia 2019, różni się od pierwotnych ustaleń.

Co to jest Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system wspierający samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Każdy pracodawca zobligowany będzie do prowadzenia PPK. Reforma ma wejść w życie od 1 stycznia 2019, a od 1 lipca 2019 będzie obowiązywała największych przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 250 osób), potem stopniowo obejmie kolejnych pracodawców – zatrudniających powyżej 50 osób (od 1 stycznia 2020 roku), powyżej 20 osób (1 lipca 2020), pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów (od 1 stycznia 2021 roku). Firmy będą pośrednikami między funduszami inwestycyjnymi, a płacącymi składki. Według projektu, z wprowadzenia PPK będą zwolnione te zakłady pracy, które posiadają już utworzone Pracownicze Programy Emerytalne z udziałem pracowniczym nie mniejszym niż 25% oraz składkami w wysokości minimum 3,5%.

System emerytalny w Polsce od dawna wymaga reformy. Prognozy dla osób aktualnie aktywnych zawodowo są bardzo niepokojące. Jeżeli nic się nie zmieni, nie będą one w stanie normalnie funkcjonować na świadczeniu emerytalnym, które otrzymają od państwa. Obecny premier, Mateusz Morawiecki, od początku był za likwidacją OFE na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych. Czy odmieni to losy przyszłych pokoleń?

Pracownicze Plany Kapitałowe – założenia PPK

7 listopada 2017 roku na stronach rządowych opublikowano pierwsze ustalenia dotyczące projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz o włączeniu tego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UD 321. 17 lipca 2018 na stronie Rządowego Centrum Legislacji przestawiono uaktualniony projekt, który został już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, a stąd niebawem trafi pod obrady rządu.

Wysokość składek Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK

Składki, w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, mają być finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Składka podstawowa dla pracodawcy miałaby wynosić 1,5% wynagrodzenia (z możliwością dodatkowej składki nie większej niż 2%). Z kolei pracownicy odprowadzaliby do PPK 2% swojego wynagrodzenia (z możliwością dobrowolnego zwiększenia o 2,5%). Dla osób zarabiających mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia istniała by możliwość obniżenia składki do 0,5%. Warto dodać, że każdy pracodawca samodzielnie będzie mógł wybrać podmiot, w który będzie inwestował pieniądze. Ważne jest jednak to, że opłata dla podmiotu zarządzającego nie może być wyższa niż 0,6% wartości aktywów netto. Uczestnicy PPK będą mogli w każdym momencie zmienić instytucję zarządzającą jego składkami.

Zachęty finansowe

W związku z tym, że Pracownicze Plany Kapitałowe mają być dobrowolną formą oszczędzania na emeryturę ustawodawca planuje wprowadzić jednorazową wpłatę „powitalną” w wysokości 250 zł ze środków budżetowych oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Przy czym kwoty odprowadzane do PPK będą zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne. Według nowego projektu zachęty te przewidziane są przez cały czas trwania programu. Istotny jest również fakt, iż środki zgromadzone w ramach programu nie będą podlegały podatkowi Belki. Nadzór nad PPK będzie prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, Polski Fundusz Rozwoju oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Wypłata lub wycofanie środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Projekt zakłada, że wypłata nastąpi po ukończeniu 60 roku życia, gdzie 25% będzie wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75% będzie wypłacane co do zasady w 120 ratach miesięcznych. Pamiętajmy, że środki zgromadzone na koncie będą dziedziczone przez osoby wskazane przez oszczędzającego na nasadzie prawa spadkowego.

Ustawodawca przewiduje możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy w razie choroby lub konieczności sfinansowania mieszkania. W pierwszym wypadku wypłaty będzie można dokonać w przypadku choroby oszczędzającego, małżonka oszczędzającego lub dziecka oszczędzającego w wysokości 25% bez konieczności zwrotu. W drugim przypadku możemy posłużyć się zgromadzonymi oszczędnościami na zasadzie „pożyczki od siebie samego”. Środki trzeba będzie w takim wypadku zwrócić do PPK w wyznaczonym czasie – maksymalnie do 15 lat od momentu wypłacenia środków.

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK – rewolucja w systemie emerytalnym?

Trudno na dzień dzisiejszy mówić o rewolucji, ale z pewnością jest to krok na przód. Osoby pracujące nad ustawą bazowały na doświadczeniach krajów zachodnich, dlatego możemy liczyć na to, że system przyniesie pozytywne zmiany w systemie emerytalnym w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac nad ustawą w sejmie.