Esaliens - PPK

Esaliens to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które funkcjonuje na polskim rynku od 1998 roku. Firma zasługuje na miano prekursora indywidualnego oszczędzania na cele emerytalne - pierwszy pracowniczy program emerytalny zarejestrowała już 1999 roku. Tym samym jest to najstarsze PPE w Polsce. Obecnie Esaliens zarządza 17 funduszami i subfunduszami powierniczymi, oferując swoim klientom rozbudowane portfele inwestycyjne dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Wieloletnia tradycja w prowadzeniu PPE w Polsce oraz praktyka zdobyta na międzynarodowych rynkach pozwoliła firmie stworzyć kompleksowy produkt odpowiadający na zmiany w polskim systemie emerytalnym. Esaliens Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to obok PPE, IKE i IKZE, kolejny program zabezpieczenia emerytalnego, który może dać szansę Polakom na wyższe emerytury.

Esaliens Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to przedsięwzięcie, które docelowo będzie pomagało gromadzić i pomnażać środki uczestników PPK. W ramach tego powszechnego, dobrowolnego systemu oszczędzania na indywidualne konto pracownika m.in. w Esaliens PPK będą trafiały składki odprowadzane przez pracodawcę (w wysokości od 1,5% do 4%) oraz pracownika (od 0,5% do 4%). Do puli dołoży się również państwo - zaplanowana została dopłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczne premie w kwocie 240 zł. Do programu zostaną automatycznie (bez konieczności składania podania) zapisani wszyscy pracownicy w wieku od 19 do 55 lat, za których są odprowadzane składki emerytalne.

Obowiązek utworzenia PPK będzie leżał po stronie pracodawcy, a czas na podjęcie stosownych kroków został uzależniony od ilości pracowników zatrudnionych w firmie. Zapisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zaczną obowiązywać:

  • przedsiębiorstwa liczące więcej niż 250 osób - 01.07.2019 roku,
  • przedsiębiorstwa liczące od 50 do 249 osób - 01.01.2020 roku,
  • przedsiębiorstwa liczące od 20 do 49 osób - 01.07.2020 roku,
  • pozostałe przedsiębiorstwa - 01.01.2021 roku.

Oprócz obowiązku powołania PPK w zakładzie pracy, na zatrudniających będzie spoczywał szereg innych powinności. Po wyborze instytucji finansowej zarządzającej kapitałem, pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia umów o prowadzenie PPK w imieniu pracowników. Powinien również przygotować kampanię informacyjną dotyczącą istoty Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz poinformować zatrudnionych o dokonanym wyborze. Pod względem administracyjnym będą go również czekać zadania dotyczące uwzględnienia nowych kosztów personalnych oraz dostosowania systemów rozliczeniowych. Pozostałe kwestie m.in. pomnażanie zebranych aktywów będą spoczywały na Esaliens Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Co trzeba wiedzieć o PPK w Esaliens?

Wiedząc jak ważne dla systemów emerytalnych jest bezpieczne ulokowanie kapitału, Esaliens Pracownicze Plany Kapitałowe przeprowadza niezwykle staranną selekcję spółek inwestycyjnych. Wybiera tylko takie organizacje, które charakteryzują się unikalną przewagą konkurencyjną i przejrzystym, wiarygodnym profilem działalności. Co więcej Esaliens PPK ocenia wartość firmy na podstawie bieżących wyników, a nie za pomocą niepewnych prognoz, dzięki czemu ryzyka inwestycyjne są mniejsze. Ta strategia znajduje również odzwierciedlenie we wskazówkach ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych dotyczących lokowania kapitału.