Skarbiec PPK

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec (Skarbiec TFI S.A.) posiada piąte miejsce na liście najstarszych towarzystw inwestycyjnych w Polsce - jego historia sięga aż do 1997 roku. Przez lata funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się krajowym rynku finansowym, Skarbiec TFI wypracował sobie skuteczną politykę inwestycyjną, która opiera się na zasadzie optymalizacji podejmowanego ryzyka i maksymalizacji zysków. To właśnie dzięki niej firma była wielokrotnie nagradzana (m.in. II miejsce w rankingu TFI według Rzeczpospolitej, I miejsce w rankingu TFI według czasopisma Parkiet). Firma stara się również stale dopasowywać swoją ofertę do zmieniających się potrzeb klientów. Dlatego też, by zapewnić im najwyższą jakość usług, do długiej listy produktów takich jak m.in. Pracowniczy Program Emerytalny, Pracowniczy Program Oszczędnościowy, IKE czy Skarbiec Program Emerytalny, dołączył nowy - Skarbiec PPK.

Skarbiec Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to próba rozwiązania pogłębiającego się kryzysu emerytalnego. Spadający współczynnik dzietności i wzrastająca liczba seniorów sprawiła, że przyszłość emerytur stanęła pod znakiem zapytania. By ograniczyć ryzyko drastycznego obniżenia poziomu życia Polaków po przejściu w stan spoczynku zawodowego, ustawodawca zdecydował się wprowadzić powszechny, dobrowolny system oszczędzania, czyli właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe.

Osoby w wieku od 18 do 54 lat, za które odprowadza się składki emerytalne, zostaną zapisane do PPK automatycznie. Ci zaś, którzy ukończyli 55 rok życia, ale nie przekroczyli 70 lat będą mogli uczestniczyć w programie po złożeniu odpowiedniego wniosku. Pomimo automatycznego zapisu, Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne - by zrezygnować będzie trzeba raz na cztery lata złożyć oświadczenie woli do swojego pracodawcy.

W ramach PPK każdy uczestnik będzie posiadał specjalne konto prowadzone przez wybraną przez instytucję finansową, taką jak np. Skarbiec PPK. Trafią na nie składki z różnych źródeł:

  • od zatrudniającego - obowiązkowa składka 1,5% wynagrodzenia pracownika brutto oraz opcjonalna składka do 2% wynagrodzenia pracownika brutto,
  • od pracownika - składka podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, z opcją obniżenia do 0,5% dla zarabiających najmniej oraz dodatkowa składka - do 2% wynagrodzenia,
  • z budżetu Funduszu Pracy - wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłata roczna w wysokości 240 zł (dla osób regularnie oszczędzających w PPK).

Obowiązek utworzenia PPK i podpisania umów (w tym przypadku ze Skarbiec PPK) spoczywa na pracodawcy, a związane z tym terminy różnią się w zależności od jego wielkości. Najmniej czasu mają zatrudniający powyżej 250 osób - tu ustawa zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2019 roku. Kolejni będą ci zatrudniający od 50 do 249 osób - 1 stycznia 2020 roku, dalej ci zatrudniający od 20 do 49 osób - 1 lipca 2020 roku. Pozostałe podmioty ustawa obejmie po 1 stycznia 2021 roku.

Co trzeba wiedzieć o PPK w Skarbiec?

Skarbiec TFI S.A. może obecnie poszczycić się 45 funduszami i subfunduszami oraz 6 milionami aktywów, powierzonych im przez zadowolonych klientów. Zaufanie to firma zawdzięcza doświadczeniu i wiedzy zdobytym podczas prowadzenia wielu, różnych produktów emerytalnych. Dzięki temu, osoby korzystające ze Skarbiec PPK mogą być pewne, że ich kapitał będzie inwestowany odpowiedzialnie, z zachowaniem najwyższych standardów branżowych. Celem, jaki obrał sobie Skarbiec PPK, jest takie lokowanie kapitału, by uzyskać jak najwyższy zysk inwestycyjny, przy możliwie najniższym ryzyku - wszystko w trosce o dobro swoich klientów.