WARTA - PPK

Historia firmy WARTA sięga lat 20 XX wieku. To właśnie wtedy, w Poznaniu, powstało towarzystwo, z którego rozwinęła się WARTA, jaką znamy dzisiaj. Przez lata firma zbierała doświadczenia w prowadzeniu różnego rodzaju produktów - od ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych czy turystycznych, aż po opcje emerytalne i inwestycyjne. Polityka produktowa firmy jest odzwierciedleniem wartości, jakimi WARTA kieruje się na co dzień - kompleksowe obsługa potrzeb klienta, wzajemne zaufanie i szacunek oraz orientacja na sukces. By dalej nadążać za zmieniającą się sytuacją rynkową, WARTA dodaje do swojej oferty nowy produkt - WARTA Pracownicze Plany Kapitałowe. To właśnie dzięki takiemu podejściu firmę uhonorowano wieloma nagrodami - m.in. Gwiazdą Jakości Obsługi, Laurem Konsumenta czy tytułem Superbrands.

WARTA Pracownicze Plany Kapitałowe

WARTA PPK powstało w odpowiedzi na zmiany systemu emerytalnego, wprowadzone ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z powodu pogłębiających się problemów z wypłacalnością ZUS-u, niezbędne było znalezienie alternatywnej formy kumulowania kapitału emerytalnego. Rozwiązaniem mają być właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe.

W ramach PPK pracownik i pracodawca będą regularnie (co miesiąc) odprowadzali podstawowe składki w wysokości 1,5% (składka pracodawcy) i 2% (składka pracownika) wynagrodzenia pracownika brutto, z możliwością podwyższenia ich o maksymalnie 2,5% (pracodawca) lub 2% (pracownik). Warto zauważyć, że pracownicy zarabiający najmniej będą mogli zmniejszyć swoją składkę do 0,5%.

Uczestnictwo w PPK będzie dobrowolne, ale powszechne. Oznacza to, że pracujące osoby, za które opłacane są składki emerytalne oraz które zawierają się w przedziale od 18 do 55 lat zostaną automatycznie objęte tym systemem oszczędzania. Pozostałe osoby, które nie ukończyły 70 roku życia, będą mogły przystąpić na wniosek. Możliwa będzie również rezygnacja zainteresowanego, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

Obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie spoczywał na pracodawcy - to on w porozumieniu ze swoimi pracownikami dokona wyboru instytucji, która docelowo będzie inwestowała zebrany w PPK kapitał. Czas na to jest zależny od ilości zatrudnionych:

  • dla firm zatrudniających powyżej 250 osób - do 1 lipca 2019 r.,
  • dla firm zatrudniających powyżej 50 osób - do 1 stycznia 2020 r.,
  • dla firm zatrudniających powyżej 20 osób - do 1 lipca 2020 r.,
  • dla pozostałych - do 1 stycznia 2021 r.

Z obowiązku tego będą zwolnione tylko firmy, które prowadzą PPE (z wysokością składek min. 3,5% i udziałem 25% pracowników) lub mikroprzedsiębiorcy, którego wszyscy pracownicy zrezygnowali z udziału. Pozostali będą mieli obowiązek wybrać jedną z instytucji, takich właśnie jak WARTA PPK.

Co trzeba wiedzieć o PPK w WARTA?

Wieloletnia obecność na polskim rynku i bogate doświadczenia w międzynarodowej współpracy sprawdziły, że WARTA sprawnie łączy specyfikę lokalnych potrzeb klientów z najlepszymi światowymi praktykami inwestycyjnymi. Osoby, które dotychczas korzystały z usług WARTY miały do wyboru aż 6 funduszy i 4 plany inwestycyjne. Teraz lista ta wydłuży się o WARTA PPK. W ramach tego produktu klienci mogą liczyć na odpowiedzialne lokowanie kapitału i otwartą komunikację. Co więcej, zgodnie z wytycznymi ustawy, WARTA PPK będzie obniżała ryzyka inwestycyjne wraz z postępującym wiekiem jej uczestników, by zapewnić im bezpieczny zysk w przyszłości.