Santander TFI PPK

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Santander (Santander TFI) jeszcze do niedawna było znane jako BZ WBK TFI S.A. W ostatnim czasie cała grupa kapitałowa BZ WBK przeszła gruntowny rebranding, dopasowując nazwę i logotyp do głównego udziałowca, czyli Santander Bank Polska S.A. Zakres i charakterystyka działalności pozostała jednak ta sama i obejmuje m.in. usługi inwestycyjne, maklerskie, ubezpieczeniowe czy leasingowe. Dzięki doświadczeniom zdobytym na tak wielu polach Santander TFI był w stanie zbudować bogatą ofertę produktów przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Aktywnie reagując na zmieniającą się sytuację na rynku emerytalnym, firma zaprezentowała nowy produkt - Santander TFI PPK, który podobnie jak IKE, IKZE czy PPE ma szansę zjednać sobie rzeszę zadowolonych klientów.

Santander TFI Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe są system oszczędzania na emeryturę, w który zaangażowane będą różne podmioty - pracownicy, pracodawcy, instytucje finansowe oraz samo państwo. Obecny system emerytalny może niebawem przestać funkcjonować, dlatego niezbędne było znalezienie rozwiązania, który zachęci Polaków do aktywnego gromadzenia środków z przeznaczeniem na jesień życia.

Wolą ustawodawcy, do PPK zostaną zapisane osoby pracujące, za które opłacane są składki emerytalne, w wieku od 18 do 54 lat. Pracownicy od 55 do 69 lat będą mogli zostać zapisani na swój wniosek. Pracodawcy, w imieniu i na rzecz zatrudnionych, podpiszą umowę o prowadzenie kont PPK z wybraną instytucją finansową (taką jak np. Santander TFI PPK). Będą na nie trafiały składki opłacane:

  • przez pracodawcę - podstawowa i obowiązkowa wynosząca 1,5% wynagrodzenia pracownika brutto oraz dobrowolna, dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia pracownika brutto,
  • przez pracownika - podstawowa 2% wynagrodzenia brutto oraz dobrowolna, dodatkowa do 2%. W przypadku osób zarabiających mniej niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, możliwe będzie obniżenie składki nawet do 0,5%,
  • przez Fundusz Pracy - jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczna bonifikata dla regularnie oszczędzających - 240 zł.

Zebrane w ten sposób pieniądze będą inwestowane przez wybraną instytucję, np. przez Santander TFI PPK, do momentu ukończenia przez uczestnika PPK 60 roku życia. Wtedy to będzie mógł on skorzystać z oszczędności.

Ustawa weszła w życia 01.01.2019 roku, jednak jej zapisy będą obowiązywały różne firmy w różnym czasie. Największych pracodawców (zatrudniających powyżej 250 osób) obowiązuje termin 01.07.2019 roku, zatrudniających od 50 do 249 osób - 01.01.2020 roku, zatrudniających od 20 do 49 osób - 01.07.2020 roku. Pozostali będa mieli czas do 01.01.2021 roku.

Co trzeba wiedzieć o PPK w Santander TFI?

Santander TFI posiada 20 lat doświadczenia w branży finansowej i zarządza aktywami o łącznej wartości 15,5 mld zł. Za swoją działalność otrzymało wiele nagród i wyróżnień (m.in. III miejsce w kategorii Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Rankingu Rzeczpospolita 2017 czy nagrodę Alfa 2017 za najlepszy fundusz polskich obligacji korporacyjnych). Firmie zaufało już blisko 140 tysięcy klientów. Tak ogromny sukces nie byłby możliwy bez dopracowanych produktów i przemyślanej polityki inwestycyjnej.

Znany jest już ostateczny kształt oferty Santander TFI PPK. Firma, przygotowała aż 8 subfunduszy zdefiniowanej daty, działających w ramach funduszu Santander PPK SFIO. Ogromną zaletą produktu jest brak opłaty stałej za zarządzanie (do 31.12.2020) oraz brak opłaty za osiągnięty wynik (do 21.12.2021). Co więcej Santander TFI, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, przygotował szereg narzędzi ułatwiających wdrożenie i zarządzanie PPK:

  • specjalną, bezpłatną infolinię (dla pracodawców i pracowników), gdzie będzie można uzyskać informacje o programie PPK i funduszu Santander TFI PPK oraz złożyć zlecenia dotyczące kont,
  • dedykowany, bezpłatny serwis PPK (dla pracodawców i pracowników), umożliwiający administrowanie PPK w firmie,
  • spotkania informacyjne dla uczestników PPK,
  • szkolenia dla pracowników zarządzających PPK,
  • pomoc zespołu Menedżerów PPK (na terenie całej Polski),
  • materiały edukacyjne i informacyjne dla pracowników i pracodawcy (broszury, interaktywne tabele notowań).

Dodatkowo, uczestnicy PPK będą mogli liczyć na obsługę w kilkuset placówkach banku Santander Bank Polska S.A.

Przed ulokowaniem kapitału Santander TFI przeprowadza szeroko zakrojone analizy i prognozy potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z wyborem instrumentów inwestycyjnych. Pod uwagę jest wtedy brana sytuacja finansowa spółek, ich potencjał oraz otoczenie makro i mikroekonomiczne - wszystko po to, by pieniądze klientów Santander TFI PPK były bezpieczne.