Santander TFI PPK

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Santander (Santander TFI) jeszcze do niedawna było znane jako BZ WBK TFI S.A. W ostatnim czasie cała grupa kapitałowa BZ WBK przeszła gruntowny rebranding, dopasowując nazwę i logotyp do głównego udziałowca, czyli Santander Bank Polska S.A. Zakres i charakterystyka działalności pozostała jednak ta sama i obejmuje m.in. usługi inwestycyjne, maklerskie, ubezpieczeniowe czy leasingowe. Dzięki doświadczeniom zdobytym na tak wielu polach Santander TFI był w stanie zbudować bogatą ofertę produktów przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Aktywnie reagując na zmieniającą się sytuację na rynku emerytalnym, firma przygotowuje się do zaprezentowania nowego produktu - Santander TFI PPK, który podobnie jak IKE, IKZE czy PPE ma szansę zjednać sobie rzeszę zadowolonych klientów.

Santander TFI Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe są system oszczędzania na emeryturę, w który zaangażowane będą różne podmioty - pracownicy, pracodawcy, instytucje finansowe oraz samo państwo. Obecny system emerytalny może niebawem przestać funkcjonować, dlatego niezbędne było znalezienie rozwiązania, który zachęci Polaków do aktywnego gromadzenia środków z przeznaczeniem na jesień życia.

Wolą ustawodawcy, do PPK zostaną zapisane osoby pracujące, za które opłacane są składki emerytalne, w wieku od 18 do 54 lat. Pracownicy od 55 do 69 lat będą mogli zostać zapisani na swój wniosek. Pracodawcy, w imieniu i na rzecz zatrudnionych, podpiszą umowę o prowadzenie kont PPK z wybraną instytucją finansową (taką jak np. Santander TFI PPK). Będą na nie trafiały składki opłacane:

  • przez pracodawcę - podstawowa i obowiązkowa wynosząca 1,5% wynagrodzenia pracownika brutto oraz dobrowolna, dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia pracownika brutto,
  • przez pracownika - podstawowa 2% wynagrodzenia brutto oraz dobrowolna, dodatkowa do 2%. W przypadku osób zarabiających mniej niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, możliwe będzie obniżenie składki nawet do 0,5%,
  • przez Fundusz Pracy - jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczna bonifikata dla regularnie oszczędzających - 240 zł.

Zebrane w ten sposób pieniądze będą inwestowane przez wybraną instytucję, np. przez Santander TFI PPK, do momentu ukończenia przez uczestnika PPK 60 roku życia. Wtedy to będzie mógł on skorzystać z oszczędności.

Ustawa weszła w życia 01.01.2019 roku, jednak jej zapisy będą obowiązywały różne firmy w różnym czasie. Największych pracodawców (zatrudniających powyżej 250 osób) obowiązuje termin 01.07.2019 roku, zatrudniających od 50 do 249 osób - 01.01.2020 roku, zatrudniających od 20 do 49 osób - 01.07.2020 roku. Pozostali będa mieli czas do 01.01.2021 roku.

Co trzeba wiedzieć o PPK w Santander TFI?

Santander TFI posiada 20 lat doświadczenia w branży finansowej i zarządza aktywami o łącznej wartości 16,5 mld zł. Za swoją działalność otrzymało wiele nagród i wyróżnień (m.in. III miejsce w kategorii Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Rankingu Rzeczpospolita 2017 czy nagrodę Alfa 2017 za najlepszy fundusz polskich obligacji korporacyjnych). Firmie zaufało już blisko 150 tysięcy klientów. Tak ogromny sukces nie byłby możliwy bez dopracowanych produktów i przemyślanej polityki inwestycyjnej.

Mimo że ostateczny kształt oferty Santander TFI PPK nie jest jeszcze znany, można założyć, że pieniądze będą lokowane zgodnie z obecną strategią inwestycyjną - w obligacje skarbowe i korporacyjne oraz akcje polskie i zagraniczne, w taki sposób, by optymalizować zysk i minimalizować ryzyko. Przed ulokowaniem kapitału Santander TFI przeprowadza szeroko zakrojone analizy i prognozy potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z wyborem instrumentów inwestycyjnych. Pod uwagę jest wtedy brana sytuacja finansowa spółek, ich potencjał oraz otoczenie makro i mikroekonomiczne - wszystko po to, by pieniądze klientów Santander TFI PPK były bezpieczne.