Compensa - PPK

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (wraz z siostrzaną firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.) należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group - lidera ubezpieczeń w Europie Środkowo - Wschodniej. Compensa posiada na polskim rynku długoletnie tradycje i była wielokrotnie nagradzana, m.in. za promowanie innowacyjności (tytuł Architekta Innowacji 2018), za wykorzystanie nowoczesnych technologii w swoich usługach (tytuł Najlepszego Cyfrowego Ubezpieczyciela) czy za wysoką jakość obsługi posprzedażowej (tytuł Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016). Szukając nowych ścieżek rozwoju, Compensa zdecydowała się na zaoferowanie swoim klientom produktów emerytalnych - do funkcjonujących już Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, dołączą Compensa Pracownicze Plany Kapitałowe (Compensa PPK).

Compensa Pracownicze Plany Kapitałowe

Ustawa o PPK jest odpowiedzią na zmiany w strukturze demograficznej, które zachodzą zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Postępujące starzenie się społeczeństwa oraz niski odsetek urodzeń sprawiają, że systemy emerytalne oparte na zasadzie repartycyjnej przestają być wydajne. Dostrzegając potrzebę zmian, polski rząd zdecydował się na wprowadzenie systemu oszczędzania, który objąłby pracujących Polaków, za których pracodawca odprowadza składkę emerytalną. Dolna granica wiekowa wynosi 18 lat, natomiast górna 55 lat. Program PPK jest dobrowolny, jednak by utrzymać możliwie wysoki odsetek uczestników zdecydowano o automatycznym zapisie wszystkich uprawnionych.

Na indywidualne konta PPK (takie jak m.in. Compensa PPK), będą trafiały składki od pracodawcy i pracownika oraz dopłaty rządowe. Minimalna, podstawowa wpłata zatrudniającego wynosi 1,5%, jednak możliwe będzie odprowadzenie dodatkowej składki w wysokości do 2%. Standardowo podstawowa wpłata pracownika wyniesie 2%, jednak osoby zarabiające mniej będą miały możliwość obniżenia składki nawet do 0,5%. Maksymalna dodatkowa składka pracownika nie może natomiast przekroczyć 2%. Składki będą obliczane od wynagrodzenia pracownika brutto.

Pieniądze zgromadzone w ten sposób będą inwestowane przez instytucję finansową wskazaną przez pracodawcę, w porozumieniu z pracownikami. Czas na podjęcie decyzji będzie uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa:

  • do 1 lipca 2019 r. dla zatrudniających co najmniej 250 osób,
  • do 1 stycznia 2020 r. dla zatrudniającego co najmniej 50 osób,
  • do 1 lipca 2020 r. dla zatrudniającego co najmniej 20 osób,
  • do 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów.

Oprócz tego, pracodawca będzie musiał przeprowadzić kampanię informacyjną na temat zasad PPK i wybranej instytucji oraz przygotować systemy kadrowe do zmian. Od tego momentu, reszta będzie zależała od instytucji finansowej, takiej właśnie jak Compensa PPK.

Co trzeba wiedzieć o PPK w Compensa?

Doświadczenie zdobyte w obsłudze ubezpieczeń i produktów emerytalnych sprawia, że Compensa doskonale rozumie wyzwania związane z prowadzeniem Compensa PPK. Zebrane pieniądze będą stanowiły zabezpieczenie jesieni życia wielu klientów, dlatego też niezbędne jest przyjęcie odpowiedzialnej strategii inwestycyjnej, która zminimalizuje ryzyka związane z lokowaniem kapitału. Compensa PPK uwzględnia wiek swoich klientów, stopniowo obniżając udział ryzykownych narzędzi inwestycyjnych, na rzecz bezpiecznych opcji, takich jak obligacje czy bony Skarbu Państwa, by w określonym momencie zapewnić im pewny zysk.