PZU - PPK

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) to największa i najbardziej znana w Polsce instytucja finansowa. Spółki wchodzące w skład PZU prowadzą działalność na wielu obszarach - oprócz ubezpieczeń, zajmują się również produktami emerytalnymi, inwestycyjnymi, ochrony zdrowia czy bankowości. Doświadczenia zdobyte na tak wielu polach pozwalają PZU na tworzenie oferty coraz lepiej dopasowanej do potrzeb jej klientów. Jako firma stawiająca na ciągły rozwój, PZU szybko dostrzegło potencjał zmian wprowadzanych w systemie emerytalnym i dodał do swojej oferty nowy produkt - PZU Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Wiele wskazuje na to, że będzie się on cieszył podobnym zainteresowaniem co pracownicze programy emerytalne od PZU.

PZU Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (określane w skrócie jako PPK) stanowią odpowiedź ustawodawcy na niekorzystne zmiany demograficzne w Polsce. Program ten ma popularyzować i ułatwiać samodzielne oszczędzanie na emeryturę, co będzie możliwe dzięki automatycznemu zapisowi pracowników w wieku 19-55 lat. W odróżnieniu od PPE, w ramach PPK przewidziane jest odprowadzanie składek zarówno przez pracodawcę (od 1,5% do 4% wynagrodzenia pracownika brutto) jak i przez pracownika (od 0,5% do 4% wynagrodzenia brutto). Oprócz tego, swój wkład w budowanie oszczędności emerytalnych Polaków będzie miało również państwo - mowa tu o 250 zł bonusu powitalnego oraz corocznej dopłacie w wysokości 240 zł.

Zebrany w ten sposób kapitał będzie zarządzany przez wyznaczone instytucje finansowe m.in. PZU Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Wyboru takiej instytucji dokonuje w imieniu pracowników pracodawca.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku (250 pracowników lub więcej), 1 stycznia 2020 roku (od 50 do 249 pracowników), 1 lipca 2020 roku (od 20 do 49 pracowników) lub 1 stycznia 2021 roku (pozostałe podmioty). Do tego czasu pracodawca powinien zatroszczyć się o podjęcie decyzji w sprawie wyboru instytucji, zawarcie stosownych umów o świadczenie PPK oraz dostosowanie do zmian systemów rozliczeniowo-kadrowych w firmie. Powinien również uwzględnić w budżecie dodatkowe koszty personalne.

Oprócz tego, na pracodawcy spoczywa obowiązek przeprowadzania kampanii informacyjnej dotyczącej zasad PPK oraz kwestii związanych z wybraną instytucją zarządzającą. W przypadku PZU Pracownicze Plany Kapitałowe zadanie to może być o tyle łatwiejsze, że PZU jest powszechnie znany jako podmiot zarządzający kapitałem.

Co trzeba wiedzieć o PPK w PZU

PZU posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju programów emerytalnych - co druga firma w Polsce posiadająca Pracownicze Programy Emerytalne wybrała właśnie PZU. W ofercie znajdziemy jednak również IKZE, IKE, GPE (Grupowe Plany Emerytalne), a oprócz tego szereg rozbudowanych produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Wszystko to sprawia, że firmie zaufało już 20 mln klientów na całym świecie.

Czerpanie z najlepszych praktyk finansowych, w połączeniu z zaleceniami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zapewnia aktywom ulokowanym w PZU PPK doskonałą stopę zwrotu przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym. Program PZU PPK pozwala również liczyć na elastyczność w zmieniających się warunkach oraz odpowiedzialne podejście do interesów członków PPK.