Nationale Nederlanden - PPK

Nationale Nederlanden to międzynarodowa grupa finansowa posiadająca bogate doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, inwestycji oraz zarządzania kapitałem emerytalnym. Wywodzące się z Holandii przedsiębiorstwo, w Polsce rozpoczęło swoją działalność w 1994 roku i od tamtego czasu systematycznie rozszerza ofertę, odpowiadając na potrzeby swoich klientów. Jako lider rozwiązań emerytalnych, Nationale Nederlanden jako jedna z pierwszych firm zaproponowała usługi związane ze zmianami w polskim systemie emerytalnym. Ich nowy produkt - Nationale Nederlanden Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) ma szansę powtórzyć sukces Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, który w 2017 roku otrzymał nagrodę za najwyższą stopę zwrotu od początku istnienia OFE.

Nationale Nederlanden Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe mają być powszechną, dobrowolną i systematyczną formą oszczędzania. Zebrany kapitał, odpowiedzialnie zarządzany przez Nationale Nederlanden PPK, może pomóc podnieść stopę życia na emeryturze wielu Polakom. Program PPK zakłada comiesięczne składki na ten cel, odprowadzane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Ich łączna wartość nie powinna przekroczyć 8% wynagrodzenia brutto pracownika. Aby zachęcić do udziału w programie jak największą liczbę osób, przewidziano bonusy i gratyfikacje ze strony budżetu państwa - 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł corocznej premii.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają automatycznie objąć wszystkich pracujących Polaków w wieku 19-55 lat - docelowo około 8 mln ludzi. Obowiązek przygotowania i wdrożenia planów kapitałowych będzie spoczywał na pracodawcach. W zależności od wielkości zatrudnienia, będą oni mieli na to czas do:

  • 01.07.2019 roku (dla przedsiębiorstw liczących powyżej 250 osób),
  • 01.01.2020 roku (dla przedsiębiorstw liczących od 50 do 249 osób),
  • 01.07.2020 roku (dla przedsiębiorstw liczących od 20 do 49 osób),
  • 01.01.2021 roku (dla pozostałych podmiotów).

Głównymi zadaniami pracodawcy związanymi z wprowadzeniem PPK w firmie będzie wybór instytucji uprawnionej do zarządzania kapitałem PPK oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej programu. Oprócz tego, zatrudniający powinien zawrzeć umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracowników, uwzględnić ten koszt w planach rozliczeniowych oraz dostosować do zmian systemy kadrowo-płacowe. Od momentu podpisania umowy o zarządzanie oszczędnościami, resztę obowiązków przejmie Nationale Nederlanden Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Co trzeba wiedzieć o PPK w Nationale Nederlanden

Program Nationale Nederlanden PPK to owoc wieloletniej praktyki w obsłudze produktów emerytalnych, takich jak OFE, IKZE czy IKE. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców Nationale Nederlanden zaproponowało kompleksowe wsparcie zarówno w zakresie opracowywania planu wdrożenia, jak i samego wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Przedsiębiorca współpracujący z Nationale Nederlanden PPK otrzyma indywidualnego opiekuna, który pomoże w rozwiązywaniu napotkanych problemów oraz wesprze pracodawcę m.in. w przeprowadzeniu obowiązkowej kampanii informacyjnej. Aktywa oddane pod zarząd Nationale Nederlanden Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) będą dysponowane z uwzględnieniem najlepszych interesów członków PPK oraz zgodnie z wytycznymi ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, tak aby zapewnić klientom maksymalne bezpieczeństwo inwestycyjne.