PKO TFI - PPK

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych to organizacja powołana w 1997 roku przez PKO Bank Polski i szwajcarską grupę Credit Suisse. Tak wyjątkowe tradycje nadały PKO TFI charakter firmy ukierunkowanej na potrzeby klienta, która systematycznie rozwija ofertę, by sprostać wymaganiom stawianym przez inwestorów, jak i przez zmieniające się warunki rynkowe. Doskonałym przykładem będą tu PKO Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt ten to odpowiedź PKO TFI na przemiany zachodzące w polskim systemie emerytalnym, które wymagają nowoczesnych rozwiązań.

PKO Pracownicze Plany Kapitałowe

W obliczu pogłębiającej się niewydolności obecnych mechanizmów emerytalnych konieczne było wprowadzenie powszechnego systemu oszczędzania, który pomoże Polakom zbudować niezbędny kapitał. Pracownicze Plany Kapitałowe powstały, by realizować właśnie ten cel. PPK to dobrowolny program, do którego automatycznie zostaną włączone wszystkie osoby w wieku 19-55 lat, za które odprowadzane są składki emerytalne.

Wpłaty będą dokonywane na indywidualne konta PPK (np. PKO Pracownicze Plany Kapitałowe) w dwóch wariantach (podstawowym i dodatkowym), zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Dla pierwszego z nich minimalna składka podstawowa będzie wynosić 1,5%, natomiast maksymalna (z uwzględnieniem składki dodatkowej) - 4%. Dla pracownika będą one wynosić odpowiednio od 0,5% (dla zarabiających najmniej) aż do 4%. Oprócz tego na konto uczestnika programu (np. w PKO PPK), będą trafiały gratyfikacje ze strony państwa - 250 zł bonusu powitalnego oraz 240 zł corocznej dopłaty.

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych cały obowiązek wdrożenia PPK w zakładzie pracy będzie leżał po stronie pracodawcy. To on będzie dokonywał wyboru instytucji finansowej, z którą później zawrze umowy o prowadzenie PPK w imieniu swoich pracowników. W jego gestii będzie leżało również przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat ogólnych zasad PPK i wybranej instytucji oraz uwzględnienie nowych kosztów w budżecie przedsiębiorstwa. Niezbędne mogą się również okazać zmiany w systemach kadrowo-płacowych. Pracodawca nie będzie jednak musiał martwić się o kapitalizację zebranych składek - to będzie obowiązek instytucji finansowej, m.in. PKO Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

W zależności od ilości zatrudnianych osób, przepisy ustawy zaczną obowiązywać od:

  • 01.07.2019 roku - przedsiębiorstwa liczące powyżej 250 osób,
  • 01.01.2020 roku - przedsiębiorstwa liczące od 50 do 249 osób,
  • 01.07.2020 roku - przedsiębiorstwa liczące od 20 do 49 osób,
  • 01.01.2021 roku - pozostałe przedsiębiorstwa.

Co trzeba wiedzieć o PPK w PKO TFI?

PKO TFI posiada w swojej ofercie długą listę produktów, które pozwalają na zbudowanie zbilansowanego portfela inwestycyjnego. W zależności od potrzeb, klienci mają do dyspozycji fundusze powiernicze, programy inwestycyjne czy cieszące się ogromnym zainteresowaniem programy emerytalne. Produkt PKO Pracownicze Plany Kapitałowe czerpie zatem z najlepszych doświadczeń, zapewniając maksymalną stopę zwrotu przy możliwie najniższym ryzyku. Tego rodzaju taktyka jest zgodna z wytycznymi ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która zaleca unikanie niebezpieczeństw inwestycyjnych i dbanie w pierwszej kolejności o interes uczestników PPK.