AXA - PPK

AXA to jedna z najlepiej rozpoznawanych marek na świecie. Jej początki sięgają Francji i lat 90-tych ubiegłego wieku. Obecnie firma świadczy usługi dla niemal 110 mln klientów w 60 krajach - głównie na płaszczyźnie ubezpieczeń. W Polsce AXA pojawiła się dopiero w 2006 roku, rozpoczynając swoją działalność od ubezpieczeń komunikacyjnych. W ciągu kilku lat wypracowała sobie silną pozycję na lokalnych rynku, dzięki czemu możliwe było rozszerzenie działalności o zarządzanie aktywami. W ofercie AXA znajdują się zróżnicowane produkty, takie jak plany czy fundusze inwestycyjne. Firma pomyślała także o zabezpieczeniu emerytalnym - dla klientów dostępne są Otwarte Fundusze Emerytalne czy Indywidualne Konta Emerytalne. Tę gamę niebawem poszerzy również najnowszy produkt - AXA Pracownicze Plany Kapitałowe, dzięki którym jeszcze większa liczba osób będzie mogła oszczędzać na jesień życia.

AXA Pracownicze Plany Kapitałowe

Główną przyczyną powstania programów takich jak AXA Pracownicze Plany Kapitałowe była niesprawność przestarzałego systemu emerytalnego, który nie zapewniał już pracownikom godziwych warunków po zakończeniu aktywności zawodowej. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym trendom ustawodawca zadecydował o wprowadzeniu publicznego, dobrowolnego systemu oszczędzania, który pomógłby Polakom zgromadzić niezbędny kapitał.

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmują osoby w wieku produkcyjnych (19-55 lat), za które pracodawca odprowadza składki emerytalne. W ramach tego programu pracownik, za pośrednictwem pracodawcy, wpłaca na specjalne konto (np. AXA PPK) dodatkowe składki (w wysokości od 0,5% do 4%) z przeznaczeniem na emeryturę. Do tej sumy dochodzi jeszcze obowiązkowa składka pracodawcy (od 1,5% do 4%) oraz bonifikata od państwa - wpłata powitalna (250 zł) oraz coroczna premia (240 zł).

Obowiązek utworzenia PPK spoczywa na pracodawcy - będzie on musiał wybrać stosowną instytucję finansową (spełniającą warunki ustawy o PPK), a następnie zawrzeć z nią umowy w imieniu pracowników. Kolejnym jego zadaniem jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat ogólnych warunków PPK oraz wybranej instytucji. Oprócz tego zatrudniający powinien również uwzględnić w budżecie rocznym nowe koszty personalne oraz dokonać ewentualnych zmian w systemach kadrowo-rozliczeniowych.

Powyższe zalecenia ustawy zaczną obowiązywać, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

  • od 01.07.2019 r. dla firm zatrudniających więcej niż 250 osób,
  • od 01.01.2020 r. dla firm zatrudniających od 50 do 249 osób,
  • od 01.07.2020 r. dla firm zatrudniających od 20 do 49 osób,
  • od 01.01.2021 r. - pozostałe firmy.

Co trzeba wiedzieć o PPK w AXA?

Dzięki międzynarodowej działalności i rozbudowanej ofercie, produkty AXA są doskonale dopasowane zarówno do indywidualnych potrzeb klientów, jak i do wymagań lokalnych rynków. Nie inaczej jest w przypadku AXA Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to produkt łączący najwyższe standardy zarządzania, przejrzyste metody funkcjonowania oraz optymalny stosunek pomiędzy zwrotem z kapitału, a podejmowanym ryzykiem. Dzięki temu aktywa podlegające pod AXA PPK mogą osiągać doskonałe wyniki, nie będąc jednocześnie wrażliwymi na potencjalne zagrożenia płynące z rynków finansowych. Tego rodzaju politykę inwestycyjną zaleca także ustawa o PPK.