Instytucje w PPK

Wybór instytucji, która będzie zarządzała pieniędzmi uczestników PPK jest jednym z głównych obowiązków pracodawców. Nie jest to jednak wcale takie proste zadanie - trzeba wybrać taką, która spełnia wymogi prawne określone w ustawie oraz posiada odpowiednie wyniki inwestycyjne.

Ustawodawca zawęził wybór do kilku kategorii instytucji finansowych:

  • PTE - Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
  • TFI - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
  • Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych,
  • Zakładów ubezpieczeń.

Każdy z tych podmiotów powinien posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz dysponować odpowiednią ilością funduszy (min. 5 funduszy) oraz właściwym kapitałem własnym (min. 25 mln zł).

Ważne jest również, aby wybrana instytucja spełnia wymogi kluczowe z punktu widzenia klienta, a więc łatwy dostęp do raportów i wyników finansowych, kompleksową i merytoryczną pomoc w zakresie zainwestowanych pieniędzy oraz odpowiedzialne podejście do zarządzania kapitałem.

W Polsce istnieje kilka instytucji finansowych, które spełniają niezbędne wymogi i posiadają w swojej ofercie Pracownicze Plany Kapitałowe. Należą do nich: