Allianz PPK

Allianz to organizacja finansowa funkcjonująca w 70 krajach na świecie i obsługująca niemal 80 mln klientów. Profil jej działalności może kojarzyć się głównie z rynkiem ubezpieczeń, jednak Allianz świadczy także usługi z zakresu zarządzania aktywami. W Polsce działa już od 1997 roku, oferując m.in. otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne, programy systematycznego oszczędzania czy produkty zabezpieczenia emerytalnego (IKE, IKZE, PPE). Jako firma stale poszukująca nowych kierunków rozwoju, Allianz zdecydowała się na stworzenie Allianz Pracownicze Plany Kapitałowe (Allianz PPK). Produkt ten ma stanowić realizację założeń ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która zmieniła wygląd polskiego systemu emerytalnego.

Allianz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe to metoda gromadzenia i pomnażania oszczędności, która w przyszłości mają pozwolić Polakom na łagodniejsze przejście w stan spoczynku zawodowego. Jako że aktualne mechanizmy emerytalne nie są w stanie zapewnić wystarczających środków, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie PPK - nieobowiązkowego, aczkolwiek powszechnego programu budowania kapitału. W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych każdy pracownik w wieku 19-55 lat będzie odprowadzał dodatkową składkę (w wysokości od 0,5% do 4%) na indywidualne konto w funduszu, takim jak np. Allianz PPK. Oprócz tego, trafią tam również obowiązkowe wpłaty od pracodawcy (w wysokości od 1,5% do 4%) oraz dopłaty od państwa - bonus powitalny (250 zł) i premia coroczna (240 zł).

Zebrany w ten sposób kapitał będzie pomnażany przez instytucje finansowe spełniające warunki określone w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (m.in. Allianz Pracownicze Plany Kapitałowe), jednak wybór konkretnej firmy będzie zależał wyłącznie od pracodawcy. Kolejnym obowiązkiem zatrudniającego będzie zawarcie w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK oraz przeprowadzanie stosownej kampanii informacyjnej (dotyczącej zarówno warunków PPK, jak i wyboru instytucji).

Czas na uwzględnienie tych zmian w budżecie i systemach kadrowo-rozliczeniowych uzależniony został od ilości pracowników. Zaplanowano stopniowe wprowadzanie przepisów - największe firmy (liczące powyżej 250 osób) zostaną nimi objęte już 01.07.2019 r. Następne w kolejności będą przedsiębiorstwa liczące od 50 do 249 osób - 01.01.2020 r, dalej te liczące od 20 do 49 osób - 01.07.2020 r. i pozostałe - 01.01.2021 r.

Co trzeba wiedzieć o PPK w Allianz?

Allianz to grupa finansowa o rozbudowanym portfolio, posiadająca ogromne doświadczenie m.in. w zarządzaniu funduszami emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE czy Pracownicze Programy Oszczędnościowe). Dlatego też w swoim nowym produkcie Allianz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) postawiła na balans między podejmowanym ryzykiem, a zwrotem z kapitału - zgodnie z najlepszymi praktykami inwestycyjnymi. W Allianz PPK przy lokowaniu aktywów możliwe jest uwzględnienie wieku i indywidualnych preferencji klienta, co pozwala na większą elastyczność i szybsze reagowanie w zmieniających się warunkach rynkowych. Taką taktykę zaleca również ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, gdyż dzięki niej wraz z postępującym wiekiem członka PPK maleją ryzyka inwestycyjne, a wzrasta pewność wypłaty całego kapitału wraz z odsetkami.