Sejm uchwalił ustawę o PPK!

Sejm wczoraj (tj. 4.10.2018) przyjął ustawę o PPK, czyli Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dzięki niej około 11,5 miliona Polaków będzie mogło dobrowolnie oszczędzać środki na swoje emerytury. Wszystkie pieniądze uzbierane w ramach PPK będą miały charakter prywatny i będą podlegać dziedziczeniu.

PPK zostały przyjęte przez Sejm

Ustawa o PPK została przyjęta po to, aby zwiększyć oszczędności Polaków. Pracownicze Plany Kapitałowe mają być dobrowolne i powszechne. Warto tu zaznaczyć, że w odróżnieniu od OFE mają to być środki prywatne, a nie publiczne. Będą one stanowiły kapitał dostępny w całości dopiero po osiągnięciu 60. roku życia. Ten system oszczędzania będzie współtworzony przez pracowników, pracodawców i państwo.

Według szacunków ma w nim uczestniczyć 11,5 miliona Polaków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wieku od 19 do 55 lat. Program ten będzie prowadzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Wpłata podstawowa, finansowana przez PPK , w przypadku jednego pracownika, wynosić może od 2 do 4 procent wynagrodzenia, natomiast maksymalna 8 procent.

Kiedy PPK wejdą w życie?

Pierwsi pracownicy będą mogli zacząć oszczędzać pieniądze już od połowy 2019 roku, a wszystko odbywać się będzie następującymi etapami:

  • od 1 lipca 2019 roku dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób,
  • od 1 stycznia 2020 roku dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
  • od 1 lipca 2020 roku dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
  • od 1 stycznia 2021 roku dla wszystkich pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*