Rezygnacja z PPK - informacje, zasady, wzór deklaracji | PracowniczePlanyKapitalowe.org.pl
Ocena: 1.86
(ilość ocen: 14)

Rezygnacja z PPK - informacje, zasady, wzór deklaracji

Projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych od początku wzbudzał wątpliwości. Przeciwnicy reformy twierdzili, że faworyzuje ona instytucje finansowe, natomiast zwolennicy uważali, że dzięki oszczędnościom zebranym z PPK, Polaków nie będzie czekała bieda na starość. Większość jednak zastanawiała się (i wciąż zastanawia), czy ten nowy twór podzieli niechlubną historię Otwartych Funduszy Emerytalnych. Bez względu na stanowisko w tej sprawie, wszyscy musimy przyjąć do wiadomości, że ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych z początkiem 2019 roku stała się faktem.

PPK – główne zasady

PPK opiera się na składkach opłacanych solidarnie przez pracownika i pracodawcę oraz dopłatach z Funduszu Pracy. Program, z zasady rzeczy jest dobrowolny, jednak by zapewnić mu wysoki odsetek uczestników, zastosowano metodę automatycznego zapisu. Oznacza to, że wszystkie osoby, w wieku od 19 do 54 lat, za które odprowadza się składki emerytalne, zostaną z automatu zgłoszone do wybranego przez pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego.
Czy to oznacza, że każdy będzie musiał odprowadzać składkę? Teoretycznie – nie, jednak kwestia rezygnacji nie jest całkowicie oczywista.

Rezygnacja z PPK - krok po kroku

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, każdy uczestnik tej formy oszczędzania ma prawo zrezygnować z przekazywania składek. Aby tego dokonać, powinien złożyć w miejscu pracy stosowną deklarację w formie papierowej. Jednak mimo, że pierwsze PPK ruszają już w lipcu 2019 roku, jak na razie znany jest jedynie projekt wzoru rezygnacji z PPK, który wciąż musi przejść etapy legislacji.

Zgodnie z założeniami ministerstwa, deklaracja powinna zawierać szczegółowe dane identyfikacyjne pracownika (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL, numer dowodu) oraz pracodawcy (nazwę, NIP, adres). Oprócz tego, powinny się tam znaleźć podpisane przez pracownika oświadczenia, potwierdzające świadomą rezygnację z dokonywania wpłat na PPK.

Każda osoba wycofująca się z oszczędzania w PPK powinna zatem zaświadczyć swoim podpisem, że rezygnuje:

  • z korzyści finansowych przysługujących uczestnikom PPK (w tym wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł),
  • z otrzymywania dopłat rocznych w wysokości 240 zł,
  • z otrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Podpis pracownika jest również wymagany pod informacją o ogólnych możliwościach wycofania środków z PPK oraz pod klauzulą potwierdzającą swobodne wyrażenie woli. Łącznie, każdy rezygnujący będzie musiał złożyć aż siedem podpisów.

Po otrzymaniu takiego dokumentu, w ciągu 7 dni, pracodawca będzie miał obowiązek przekazać wolę pracownika do wyznaczonej instytucji finansowej. Rezygnacja obowiązuje począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek – jeśli składki zostały już pobrane, podlegają one zwrotowi.

Do pobrania: Wzór rezygnacji z PPK

Rezygnacja z PPK – co ile lat?

Jeśli zakładasz, że jednorazowe odstąpienie od odprowadzania składek na PPK wystarczy, niestety jesteś w błędzie. Zapis w ustawie mówi wyraźnie, że jeżeli po czterech latach, ponownie nie złożysz oświadczenia o rezygnacji, składki na PPK znów zaczną być pobierane. Pracodawca ma obowiązek poinformować Cię o tym fakcie, do ostatniego dnia lutego w tym roku, w którym minie okres przewidziany w ustawie (4 lata), natomiast składki zaczną być naliczane od 1 kwietnia tego roku (chyba że, złożysz deklarację o rezygnacji z programu).

Zachęcanie do rezygnacji z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe mogą być dla pracodawców sporym obciążeniem – to na nich spoczywa obowiązek znalezienia odpowiedniej instytucji finansowej (która zajmie się zarządzaniem kapitałem) oraz naliczania i odprowadzania składek. Wpłaty do PPK są również kolejnym kosztem – od momentu wejścia ustawy w życie będą oni zobowiązani do opłacania składek w wysokości minimum 1,5% wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przez okres co najmniej 3 miesięcy. Aby przeciwdziałać sytuacjom, w których pracodawca zachęca lub zmusza do rezygnacji z udziału w PPK, ustawodawca przewidział karę w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego pracodawcy. Warto wspomnieć, że w pierwotny projekt ustawy zakładał o wiele surowsze konsekwencje – grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Jak wynika z ustawy – jednoznaczna rezygnacja z Pracowniczych Planów Kapitałowych nie jest możliwa. Jako uczestnicy PPK mamy jedynie możliwość wstrzymania pobierania składek na okres 4 lat. Po upływie tego czasu, jeśli nie wyrazimy woli rezygnacji, ponownie zostaniemy zapisani do programu.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/udirk/domains/pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/public_html/include/Front.php on line 177
0
Dołącz do dyskusji
Dodaj komentarz

Ta strona nie ma jeszcze żadnych komentarzy, skomentuj jako pierwszy!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/udirk/domains/pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/public_html/front-end/comments.php on line 112