PPK coraz bliżej wejścia w życie! | PracowniczePlanyKapitalowe.org.pl
Ocena: 5
(ilość ocen: 2)

PPK coraz bliżej wejścia w życie!

Chociaż reforma systemu emerytalnego jest palącym problemem, to zaproponowane rozwiązanie w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) od samego początku budziło wiele wątpliwości. Część zapisów zawartych w projekcie ustawy była bardzo kontrowersyjna, m. in. kara więzienia dla przedsiębiorców, którzy będą zniechęcać pracowników do udziału w programie. W ostatnim czasie projekt został jednak poddany szerokim konsultacjom społecznym, w których brali udział przedstawiciele związków zawodowych, TFI i pracodawców, Zaakceptowany przez nich projekt ustawy, który miałby wejść w życie już od 1 stycznia 2019, różni się od pierwotnych ustaleń.

Zatem, co się zmieniło, a co zostało podtrzymane? Oto najważniejsze ustalenia.

Termin obowiązywania ustawy

Dobra wiadomość dla pracodawców - jedną z głównych zmian jest przesunięcie terminu wejścia ustawy w życie tak, aby firmy miały czas dostosować się do nowych wymagań. Dla największych pracodawców (zatrudniających powyżej 250 osób), obligatoryjnym terminem przystąpienia do PPK będzie 1 lipca 2019 roku. Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, trzymiesięczny okres na wprowadzenie PPK będą liczyć od 1 stycznia 2020 r., a te zatrudniające więcej niż 20 osób – od 1 lipca 2020 r. Najwięcej czasu będę miały najmniejsze podmioty i jednostki sektora finansów publicznych – te będą musiały dostosować się do przepisów dopiero od 1 stycznia 2021 roku.

Prywatność środków z PPK

Kluczowym punktem nowego projektu jest zagwarantowanie poprzez bezpośredni zapis w ustawie prywatności środków znajdujących się w PPK. Został on podyktowany presją społeczną i złymi doświadczeniami związanymi z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, z których środki zostały w znacznej części przetransferowane do ZUS. W przypadku PPK sytuacja taka nie miałaby się powtórzyć. Warto również dodać, że w razie śmierci uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych, środki byłyby dziedziczone przez rodzinę lub wyznaczone osoby.

Powszechność i dobrowolność

W programie będzie mogło wziąć udział około 11 milionów obywateli aktywnych zawodowo. Warto dodać, że pomimo automatycznego zapisu pracowników w wieku od 19 do 55 lat, będzie możliwość zadecydowania, czy chcemy kontynuować odprowadzanie składek na PPK. Ci, którzy nie będą chcieli wpłacać składek, będą jednak musieli pamiętać o złożeniu stosownej deklaracji nie co dwa, ale co cztery lata, gdyż po tym czasie mogą zostać ponownie zapisani do programu.

Wpłata powitalna dla nowych członków PPK

Podtrzymano pomysł jednorazowego bonusu powitalnego w wysokości 250 zł dla osób, które zdecydują się po raz pierwszy zapisać do PPK. Zmiana dotyczy za to okresu przyznawania – premia będzie obowiązywała przez cały okres trwania programu, a nie tylko przez pierwsze 2 lata. Utrzymano również wysokość rocznej dopłaty ze strony państwa na poziomie 240 zł. Warto wspomnieć, że jeśli po ukończeniu 60 roku życia zdecydujemy się wypłacić zebrany kapitał w ratach, nie zapłacimy 19% podatku Belki.

Niższe składki dla zarabiających mniej

Osoby, których wynagrodzenie nie będzie przekraczało 120% wynagrodzenia minimalnego, otrzymają możliwość obniżenia składki z 2% do 0,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zapis ten ma odciążyć osoby zarabiające najmniej i zachęcić je do korzystania z programu. Wysokość dopłat pracodawców pozostaje bez zmian na poziomie 1,5%. Będzie również możliwość odprowadzania dodatkowej składki nie większej niż 2% dla pracownika i 2,5% dla pracodawcy.

Brak odpowiedzialności karnej za niewprowadzenie PPK

Z projektu wykreślono najczęściej krytykowany zapis o odpowiedzialności karnej dla pracodawcy, który nie wprowadzi PPK lub będzie zniechęcał pracowników do wzięcia w nim udziału. Zastąpiono go zapisem o możliwej grzywnie w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń. Firmy otrzymają za to możliwość wstrzymania PPK w okresie przestoju ekonomicznego bądź gdy pracownicy podejmą wspólną decyzję o rezygnacji z programu. Co więcej w przypadku funkcjonowania w firmie Pracowniczych Programów Emerytalnych z udziałem pracowników co najmniej 25% i składkami na poziomie 3,5%, nie będzie konieczności tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obowiązek PPK nie będzie również dotyczył czeladników.

Ograniczenie ilości obowiązków pracodawcy

Aby zachęcić firmy do udziału w PPK zaproponowano przesunięcie większości obowiązków administracyjnych na stronę podmiotów finansowych, które będą obsługiwały cały program. Dzięki temu ma być on bardziej przyjazny dla pracodawców. W projekcie ustawy zaznaczono jednak, że instytucje finansowe za obrót pieniędzmi będą mogły zainkasować maksymalnie 0,6% aktywów netto zgromadzonych w danym roku.

PPK na wkład własny

Oszczędności zgromadzone na PPK będzie można wykorzystać jako wkład własny na zakup bądź budowę nieruchomości. Warto jednak wspomnieć, że środki będą podlegały zwrotowi. Bezzwrotne korzystanie z 25% środków będzie możliwe jedynie w przypadku utraty zdolności do pracy bądź choroby członków rodziny uczestnika PPK.

System emerytalny potrzebuje gruntownych zmian, gdyż jego niewydolność w połączeniu z brakiem oszczędności i starzejącym się społeczeństwem maluje przyszłość emerytów w ciemnych barwach. Projekt rządu, który w założeniu ma zabezpieczać przyszłość finansową Polaków i budować polski kapitał inwestycyjny może być rozwiązaniem. Pozostaje jednak pytanie, w jakim stopniu plany te uda się zrealizować.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/udirk/domains/pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/public_html/include/Front.php on line 177
0
Dołącz do dyskusji
Dodaj komentarz

Ta strona nie ma jeszcze żadnych komentarzy, skomentuj jako pierwszy!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/udirk/domains/pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/public_html/front-end/comments.php on line 112