PPK 2019: informacje dla pracowników i pracodawców | PracowniczePlanyKapitalowe.org.pl
Ocena: 3.88
(ilość ocen: 4)

PPK 2019: informacje dla pracowników i pracodawców

Długo zapowiadana i szeroko komentowana ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych stała się faktem. 19 listopada 2018 roku Prezydent podpisał ustawę, co oznacza, że zmiana w systemie emerytalnym wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 roku, a jej zapisy zaczną obowiązywać z półrocznym vacatio legis. Co to oznacza dla pracowników i pracodawców?

PPK 2019 - dla pracodawcy

PPK są obowiązkowe dla większości pracodawców - wyjątek stanowią firmy posiadające PPE w udziałem pracowniczym przynajmniej 25% i wysokością składek min. 3,5% oraz mikroprzedsiębiorcy, jeśli wszyscy jego pracownicy zrezygnują z prowadzenia PPK.

Pozostali pracodawcy będą zobowiązani do utworzenia PPK i odprowadzania składek - obligatoryjnej (1,5% wynagrodzenia brutto) oraz dobrowolnej (do 2,5% wynagrodzenia brutto). Pierwszym krokiem do utworzenia PPK w firmie będzie wybór instytucji, która zajmie się zarządzaniem kapitałem. Decyzje tę podejmuje pracodawca w porozumieniu z wyznaczoną reprezentacją pracowników. Kolejnym krokiem będzie podpisanie w imieniu pracowników umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych - umowa będzie dotyczyć wszystkich tych zatrudnionych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przepracowali w danej firmie przynajmniej 3 miesiące. Sporządzona w ten sposób lista będzie załącznikiem do umowy o prowadzenie PPK.

Oprócz tego, pracodawca powinien przystosować do zmian systemy rozliczeniowo-kadrowe w firmie oraz rozpocząć archiwizowanie dokumentacji związanej z odprowadzaniem stosownych składek.

Pracownicze Plany Kapitałowe - od kiedy?

Najmniej czasu na wprowadzenie PPK będą miały duże firmy (zatrudniające powyżej 250 osób, według stanu na 31 grudnia 2018 roku). W tym przypadku przepisy zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2019 roku, co oznacza, że formalności związane z wyborem instytucji zarządzającej PPK powinny zakończyć się przed 26 września 2019 roku, natomiast umowy o prowadzenie PPK powinny zostać podpisane przed 10 października 2019. Powyższe terminy będą obowiązywały około 3,5 tysiąca firm w Polsce.

Następne w kolejności będą średnie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 roku) - przepisy zaczną je obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, natomiast wszelkie formalności związane z utworzeniem i prowadzeniem PPK powinny w tym przypadku zakończyć się przed 10 kwietnia 2020 roku. Średnie firmy, stanowią około 1/3 wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, co w przeliczeniu daje około 14,3 tysięcy zakładów pracy.

Pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej 20 osób (zgodnie ze stanem zatrudnienia na 31 grudnia 2019 roku) zostaną objęci nowymi przepisami dopiero 1 lipca 2020 roku. W praktyce daje im to czas na wypełnienie wszystkich obowiązków aż do 10 października 2020 roku. Małe firmy (zatrudniające od 10 do 49 osób) to jedna z liczniejszych grup wśród przedsiębiorstw, wynosząca około 32,6 tysięcy podmiotów.

Pozostałe firmy (mikroprzedsiębiorstwa) oraz jednostki sektora finansów publicznych przepisy zaczną obowiązywać dopiero 1 stycznia 2021 roku, a zatem zadania związane z utworzeniem PPK powinny się zakończyć przed 10 kwietnia 2021 roku. Według danych, mikroprzedsiębiorstwa są najliczniejszą grupą, wynoszącą około 2 mln podmiotów gospodarczych.

PPK 2019 - dla pracownika

By zachęcić Polaków do udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych wszelkie formalności po ich stronie zostały ograniczone do minimum. Do programu automatycznie zostaną zapisane wszystkie osoby między 18 a 54 rokiem życia, za które odprowadzane są składki emerytalne. Osoby między 55 a 70 rokiem życia będą mogły zacząć oszczędzanie w PPK po złożeniu wniosku u swojego pracodawcy. Automatyczny zapis nie będzie dotyczył jedynie osób samozatrudnionych, służb mundurowych oraz rolników.

Jedynym obowiązkiem pracownika będzie złożenie deklaracji o wysokości składek - podstawowej oraz dodatkowej.

Mimo, że PPK są powszechnym programem, każdy zapisany będzie miał możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat. Stosowny wniosek o rezygnację z PPK będzie trzeba jednak składać regularnie, co cztery lata, gdyż po upływie tego czasu ponownie zostaniemy zapisani do PPK.

Wpłaty na PPK - pracownik

Oprócz składek pracodawcy, na konto PPK będą również trafiały wpłaty od pracownika i dopłaty z Funduszu Pracy.

Podstawowa składka dla pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto. Oprócz tego możliwe będzie odprowadzanie dodatkowej 2 procentowej składki. Ci, którzy zarabiają najmniej (poniżej 1,2 minimalnego wynagrodzenia na dany rok) będą mogli natomiast zmniejszyć wysokość swojej wpłaty nawet do 0,5% wynagrodzenia brutto. Warto pamiętać, że w przypadku pracownika wszystkie składki będą potrącane od wynagrodzenia netto, czyli “na rękę”.

W ustawie o PPK przewidziano zachęty finansowe w postaci wpłaty powitalnej i dopłaty corocznej. Wpłata powitalna będzie wynosić 250 zł i będzie jednorazowa, bez względu na to, ile kont PPK będzie posiadał pracownik. Dopłata coroczna będzie natomiast wynosiła 240 zł i otrzymają ją osoby regularnie oszczędzające w ramach PPK.

To, kiedy pierwsze składki trafią na indywidualne konto PPK będzie uzależnione od wielkości zatrudniającego, jednak nie później niż do połowy 2021 roku.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/udirk/domains/pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/public_html/include/Front.php on line 177
0
Dołącz do dyskusji
Dodaj komentarz

Ta strona nie ma jeszcze żadnych komentarzy, skomentuj jako pierwszy!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/udirk/domains/pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/public_html/front-end/comments.php on line 112