Jakie zmiany w terminach PPK? | PracowniczePlanyKapitalowe.org.pl
Ocena: 5
(ilość ocen: 3)

Od 1 stycznia 2019 w Polsce obowiązuje ustawa o PPK, nakładająca na wszystkich pracodawców obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od momentu jej uchwalenia, pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, co do zawartych w niej terminów. W ostatnim czasie dokonano kolejnych zmian w ich interpretacji.

Ustawa PPK - aktualne terminy

Ustawa o PPK, zgodnie z wcześniej deklarowanymi założeniami, weszła w życie na początku tego roku. Jej zapisy będą jednak zyskiwały moc stopniowo, w zależności od wielkości pracodawcy. Jasno określa to art. 134 ustawy, który mówi, że:

 • pracodawców, którzy na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniali co najmniej 250 osób przepisy zaczną obejmować od 1 lipca 2019 roku,
 • pracodawców, którzy na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudniali od 50 do 249 osób przepisy zaczną obejmować od 1 stycznia 2020 roku,
 • pracodawców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniali od 20 do 49 osób przepisy zaczną obejmować od 1 lipca 2020 roku,
 • pozostałych zatrudniających - od 1 stycznia 2021 roku.

Wyjątkiem są podmioty zatrudniające, wchodzące w skład sektora finansów publicznych. Tu, umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta najpóźniej do 10 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy, przepisy zakładają, że pracodawca ma obowiązek w pierwszej kolejności podpisać umowę o zarządzanie PPK - nie później, niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym powstanie obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Umowa o prowadzenie PPK (zgodnie z art. 16) powinna zostać natomiast zawarta nie później, niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Wyłączeniem są sytuacje, gdy pracownik złożył rezygnację z oszczędzania z PPK lub przestał być zatrudnionym w stosunku do danego podmiotu.

Co to w praktyce oznacza dla pracodawcy? Zgodnie z aktualnym przykładem, jaki można znaleźć na rządowych stronach, pracodawca zatrudniający co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 roku) powinien:

 • do 25.10.2019 r. - zawrzeć umowy o zarządzanie PPK,
 • do 12.11.2019 r. - zawrzeć umowy o prowadzenie PPK,
 • od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie podpisania umowy o prowadzenie PPK - obliczają i pobierają składki, które przekazują do wybranej instytucji do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składki zostały pobrane.

Terminy dla pozostałych pracodawców, w kolejnych fazach wprowadzania PPK, będą liczone odpowiednio do powyższego wzoru.

Terminy PPK - jakie zmiany?

Kontrowersje wzbudza jednak fakt, że informacje na temat terminów zostały zmienione w pierwszych dniach stycznia. Wcześniej (jeszcze pod koniec grudnia 2018 roku), na tych samych rządowych stronach, terminy dotyczące podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK prezentowały się następująco:

 • do 26.09.2019 r. - podpisanie umowy o zarządzanie PPK,
 • do 10.10.2019 - podpisanie umowy o prowadzenie PPK,
 • w październiku 2019 - obliczenie i pobranie pierwszych wpłat do PPK (za październik),
 • do 15.11.2019 r. - przekazanie pierwszych wpłat do wybranej instytucji finansowej.

Powyższy wzór ustalania terminu miał również obowiązywać dla pracodawców w pozostałych fazach wprowadzania PPK.

Według przedstawicieli rządu, zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania interpretacji terminów ustawy o PPK do kodeksu cywilnego i dotyczą jedynie ostatecznych dat na zawarcie umów.

Pojawiły się jednak głosy, że te nagłe zmiany są związane z wyborami parlamentarnymi, planowanymi na październik - listopad 2019 roku. Według zwolenników tej tezy, rządzący woleli uniknąć sytuacji, w której składki zostałyby odliczone z wynagrodzeń tuż przed wyborami, gdyż mogłoby to negatywnie odbić się na ich wizerunku i wpłynąć na decyzję wyborcze.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/udirk/domains/pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/public_html/include/Front.php on line 177
0
Dołącz do dyskusji
Dodaj komentarz

Ta strona nie ma jeszcze żadnych komentarzy, skomentuj jako pierwszy!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/udirk/domains/pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/public_html/front-end/comments.php on line 112