Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy pomysł rządu na oszczędzanie na jesień życia. PPK mają zacząć działać na przełomie 2018/2019 roku. Dowiedz się, czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i czy warto z nich skorzystać.

Aktualności o PPK

500 plus już nie tylko dla najmłodszych. Zgodnie z zapowiedziami, emeryci i renciści z najniższymi świadczeniami, będą mogli liczyć na wsparcie rządu już w tym roku. Sprawdziliśmy jakie warunki należy spełnić by móc starać się o dodatkowe pieniądze.

Konsultacje społeczne projektu ustawy PPK wzbudziły wiele emocji. Po rozwodzie część pieniędzy zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przejmie Skarb Państwa – zwraca uwagę Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. I podkreśla, że jest to pewnego rodzaju „kara za rozwód”, której być nie powinno.

Projekt ustawy Pracowniczych Planów Kapitałowych po trafieniu do konsultacji społecznych wywołał spore kontrowersje. Najbardziej krytykowana jest kara dla pracodawców za nakłanianie do rezygnacji z programu. Czy czekają nas kolejne zmiany?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe

System emerytalny w Polsce od dawna wymaga reformy. Prognozy dla osób aktualnie aktywnych zawodowo są bardzo niepokojące. Jeżeli nic się nie zmieni, nie będą w stanie normalnie funkcjonować na świadczeniu emerytalnym, które otrzymają od państwa. Obecny premier, Mateusz Morawiecki, od początku był za likwidacją OFE na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych. Czy odmieni to losy przyszłych pokoleń?

Pracownicze Plany Kapitałowe – założenia

7 listopada 2017 roku na stronach rządowych została opublikowana informacja o założeniach projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz o włączeniu tego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UD 321. Co prawda, projekt ustawy nie został przekazany do informacji publicznej, ale na podstawie wypowiedzi osób zajmujących się PPK przedstawimy główne założenia.

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Głównym założeniem Pracowniczych Planów Kapitałów jest stworzenie systemu wspierającego samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Każdy pracodawca zobligowany będzie do prowadzenia PPK. Chcąc uniknąć zamieszania reforma na początku będzie dotyczyła większych przedsiębiorców (zatrudniający od 50 do 250 osób) stopniowo włączając mniejsze firmy (niezależnie od tego ile osób będą zatrudniały). Pracodawcy będą pośrednikami między funduszami inwestycyjnymi a płacącymi składki. Prawdopodobnie z PPK będą zwolnione te zakłady pracy, które posiadają już utworzone Pracownicze Programy Emerytalne, opłacając składkę na rzecz zatrudnionego w wysokości minimum 3,5%. Program ma ruszyć od 1 stycznia 2019 roku.

Wysokość składek Pracowniczych Planów Kapitałowych

Składki, w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, mają być finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Składka podstawowa dla pracodawcy miałaby wynosić 1,5 % wynagrodzenia (z możliwością dobrowolnego zwiększenia o 1%). Z kolei pracownicy odprowadzaliby do PPK 2% swojego wynagrodzenia (z możliwością dobrowolnego zwiększenia o 2%). Środkami zgromadzonymi w ramach PPK w pierwszych dwóch latach ma zarządzać oraz inwestować podmiot państwowy – Polski Fundusz Rozwoju. Po tym okresie program będą mogły obsługiwać inne instytucje finansowe, przy czym każdy pracodawca samodzielnie będzie mógł wybrać podmiot, w który będzie inwestował pieniądze. Ważne jest to, że opłata za zarządzanie nie może być wyższa niż 0,6% wartości aktywów netto. Uczestnicy PPK będą mogli w każdym momencie zmienić instytucję zarządzającą jego składkami. Bardzo ważna informacją jest fakt, iż do PPK prawdopodobnie będą mogły przystąpić także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zachęty finansowe

W związku z tym, że Pracownicze Plany Kapitałowe mają być dobrowolną formą oszczędzania na emeryturę ustawodawca planuje wprowadzić jednorazową wpłatę „powitalną” w wysokości 250 zł ze środków budżetowych oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Przy czym kwoty odprowadzane do PPK będą zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne. Zachęty te przewidziane są na razie do grudnia 2020 roku. Istotny jest również fakt, iż środki zgromadzone w ramach programu nie będą podlegały podatkowi Belki. Nadzór nad PPK będzie prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, Polski Fundusz Rozwoju oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Wypłata lub wycofanie środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Projekt zakłada, że wypłata nastąpi po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego lub nabyciu praw emerytalnych, gdzie 25% będzie wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75% będzie wypłacane co do zasady w 120 ratach miesięcznych. Pamiętajmy, że środki zgromadzone na koncie będą dziedziczone przez osoby wskazane przez oszczędzającego na nasadzie prawa spadkowego.

Ustawodawca przewiduje możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy w razie choroby lub konieczności sfinansowania mieszkania. W pierwszym wypadku wypłaty będzie można dokonać w przypadku choroby oszczędzającego, małżonka oszczędzającego lub dziecka oszczędzającego w wysokości 25% bez konieczności zwrotu. W drugim przypadku możemy posłużyć się zgromadzonymi oszczędnościami na zasadzie „pożyczki od siebie samego”. Środki trzeba będzie w takim wypadku zwrócić do PPK w wyznaczonym czasie – łącznie do 10 lat.

Pracownicze Plany Kapitałowe – rewolucja w systemie emerytalnym?

Trudno na dzień dzisiejszy mówić o rewolucji, ale z pewnością jest to krok na przód. Osoby pracujące nad ustawą bazowały na doświadczeniach krajów zachodnich, dlatego możemy liczyć na to, że system przyniesie pozytywne zmiany w systemie emerytalnym w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac nad ustawą w sejmie.